Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 03 2017

BorderlineGirl
0635 bc03 500
Reposted fromyoursunrise yoursunrise viaAmere Amere
BorderlineGirl
- Dlaczego nie powiesz tego od razu ?
- Że co?
- Że chcesz do mnie znów kiedyś przyjść.
— Ingeborg Bachmann - ' Malina '
Reposted fromwetryagain wetryagain viaAmere Amere
BorderlineGirl
Może wszystko powinno wyglądać inaczej?
— Gabriela Gargaś – Jutra może nie być
BorderlineGirl
Niektórzy pojawiają się znienacka. Mieszają, mącą w naszych sercach. A potem znikają bez pożegnań. Żadne czary, tylko nasza naiwność pozwala byle komu się oswoić.
— — Antoine de Saint-Exupery, "Mały Książę"
0270 a70f 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viawonderwall wonderwall
BorderlineGirl
3248 957b
0017 3207 500
Reposted fromkulamin kulamin viaAmere Amere
BorderlineGirl
3163 e380
Reposted fromoll oll viabretella bretella
BorderlineGirl
BorderlineGirl
2864 7ddd
Reposted fromolakocie olakocie viasentymentalna sentymentalna
BorderlineGirl
Na chwilę uwierzyłam, że mogło by być inaczej. A potem spadłam z 369 piętra i połamałam się cała. Każda kość, każde marzenie, każda nadzieja, wszystko. I wtedy wreszcie zrozumiałam, że nigdy nie będzie inaczej. Zawsze będzie tak samo.
— Charlotte Nieszyn Jasińska
BorderlineGirl
Miłość to jest takie coś, czego nie ma. To takie coś co sprawia, że nie ma litości... To tak jakby budować dom i palić wszystko wokół... Miłość to jest słuchanie pod drzwiami, czy to jej buty tak skrzypią po schodach, miłość jest wtedy, jak do czterdziestoletniej kobiety wciąż mówisz Moja Maleńka i kiedy patrzysz jak ona je, a sam nie możesz przełknąć... Wtedy, kiedy nie zaśniesz, zanim nie dotkniesz jej brzucha... Wtedy, kiedy stoicie pod drzewem, a ty marzysz, żeby się przewróciło, bo będziesz mógł ją osłonić.  
— Leon (Bogusław Linda) w filmie "Sara"
Reposted fromheparyna heparyna viasentymentalna sentymentalna
BorderlineGirl
3300 6526
BorderlineGirl
Nie wiedziałem że nie odpisałem; ja tak już mam chyba całe życie, nie wiedziałem że nie odpisałem, że nie pocałowałem, że nie zobaczyłem, rozumiesz te nie czynności, czynności niedokonane, życia nieprzeżyte; tak żyć, to jest: tę negację opisywać, to jest: nie to, co było faktycznie a to, co nie było w żadnym wypadku(to jest: w jedynym, tak)...? To ciekawa strona tego, czego się nie robi.
— Ochocki, Vithren, "Cytryna o imieniu"
Reposted fromvith vith viasentymentalna sentymentalna
BorderlineGirl
BorderlineGirl
BorderlineGirl
BorderlineGirl
9141 d18a
Reposted fromAng3ll Ang3ll viasentymentalna sentymentalna
BorderlineGirl
0937 1ada 500
Reposted frompiehus piehus viasentymentalna sentymentalna
BorderlineGirl
4141 a950 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl