Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 28 2015

BorderlineGirl
Seks jest zbyt ważny by uprawiać go z byle kim.
— Nicholas Sparks
Reposted fromyesterdayatmidnight yesterdayatmidnight viaApch Apch
BorderlineGirl
3861 de2a
Reposted fromcalifornia-love california-love viaApch Apch
BorderlineGirl
9867 8088
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaApch Apch
7747 ccdc 500
Reposted fromtwice twice viaApch Apch
BorderlineGirl
5920 f1c6
Reposted fromDoopamina Doopamina viaAmere Amere
BorderlineGirl
BorderlineGirl
Wiedziałam, że nie byłam ważna, ale i tak mnie to zabolało.
— J.D. Salinger - Buszujący w zbożu
Reposted fromshitsuri shitsuri viaAmere Amere
BorderlineGirl
0852 ac2f
Reposted fromosaki osaki
BorderlineGirl
BorderlineGirl
anchordal:

… by sowil(d) on flickr.
Reposted fromthebelljar thebelljar viaxzuzakx xzuzakx
BorderlineGirl
2322 481c
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow viaxzuzakx xzuzakx
BorderlineGirl
Banita twego serca i ciała, i życia,
Trędowaty, przed którym zamyka się drzwi,
Szukam w zamglonym lustrze własnego odbicia,
Rysów twarzy, rumieńców, uśmiechów i krwi.

Co za bladość! Ach, nie patrz! Wszystko się zapadło,
Zostało kilka wąskich i bolesnych bruzd,
Przebóg! Zlituj się! Zabierz straszne to zwierciadło,
Szaleństwo patrzy z oczu i z grymasu ust.

Przypominam: umarłem. To było niedawno.
Kochanymi rękami kopałaś mi grób;
I miałem śmierć jak nędznik, smutną i niesławną,
Jestem cieniem. I leżę jak cień u twych stóp.

Nikomu niepotrzebny w popiołach zagrzebię
Moje wiersze. I koniec. Urwała się nić.
Módl się za mną. To wszystko... Umarłem przez ciebie,
Chociaż właśnie dla ciebie tak pragnąłem żyć
— Jan Brzechwa
Reposted frompanimruk panimruk viacytaty cytaty
BorderlineGirl
8886 38bf
bo to sens mojego bycia.
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viaxzuzakx xzuzakx
BorderlineGirl
W gruncie rzeczy nic nie przeżyła, ale przemarzyła...
— Eric-Emmanuel Schmitt 'Historie miłosne'
Reposted frominpassing inpassing viacytaty cytaty
BorderlineGirl
BorderlineGirl
Reposted fromrayla rayla viaxzuzakx xzuzakx
BorderlineGirl
1053 9681 500
Reposted fromsomenonsense somenonsense viaxzuzakx xzuzakx
4160 1e8c
Reposted fromKladderadatsch Kladderadatsch viaxzuzakx xzuzakx
BorderlineGirl
3548 3a8c
Reposted fromlittlefool littlefool viasentymentalna sentymentalna
BorderlineGirl
1836 9482
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl