Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 15 2017

BorderlineGirl
4510 a9e3 500
Rupi Kaur
BorderlineGirl
7163 7020
Reposted fromnyaako nyaako viasentymentalna sentymentalna
BorderlineGirl
chcę do ciebie zadzwonić
powiedzieć
że coś mi się w życiu nie udało
że przegrywam wojny
że uwierają mnie grzechy w niewygodnych butach
chcę do ciebie zadzwonić
przywrócić
tę jedną chwilę świętego spokoju
kiedy zamykam okna na klucz
i rozstać też się nie chcę
bo zabrakło nam czasu na muzykę
do duszy to wszystko
słuchawki milczą
to najlepszy dowód na to że istnieją pustki
— Kaja Kowalewska
Reposted fromWeroniikaa Weroniikaa viasentymentalna sentymentalna
BorderlineGirl
9901 aff2 500
Reposted fromwelovekate welovekate viasentymentalna sentymentalna
Zdarzyłem się Tobie. Ludzie czasem zdarzają się sobie. Oszukujemy się, że mamy nad tym władzę. To nieprawda. Zdarzamy się sobie. Tak. Zdarzyłaś się mi.
I boję się, że możesz zdarzyć się komuś innemu.
— (via hiniceday)
BorderlineGirl

To, co robię, nie musi mieć sensu dla nikogo poza mną. Na tym polega piękno szaleństwa. 

— Rachel Hawthorne
BorderlineGirl
6376 c70b
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viawonderwall wonderwall
BorderlineGirl
8703 a64b 500
Reposted frommeem meem viawonderwall wonderwall
BorderlineGirl
BorderlineGirl
1265 0674
Reposted fromtwice twice viawonderwall wonderwall
BorderlineGirl
Jednym z wyznaczników zdrowia psychicznego jest umiejętność godzenia się z tym, czego nie możemy zmienić. Trzeba umieć opłakać stratę i iść dalej.
— Nancy McWilliams
Reposted fromborn2die born2die viawonderwall wonderwall

April 03 2017

BorderlineGirl
0635 bc03 500
Reposted fromyoursunrise yoursunrise viaAmere Amere
BorderlineGirl
- Dlaczego nie powiesz tego od razu ?
- Że co?
- Że chcesz do mnie znów kiedyś przyjść.
— Ingeborg Bachmann - ' Malina '
Reposted fromwetryagain wetryagain viaAmere Amere
BorderlineGirl
Może wszystko powinno wyglądać inaczej?
— Gabriela Gargaś – Jutra może nie być
BorderlineGirl
Niektórzy pojawiają się znienacka. Mieszają, mącą w naszych sercach. A potem znikają bez pożegnań. Żadne czary, tylko nasza naiwność pozwala byle komu się oswoić.
— — Antoine de Saint-Exupery, "Mały Książę"
0270 a70f 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viawonderwall wonderwall
BorderlineGirl
3248 957b
0017 3207 500
Reposted fromkulamin kulamin viaAmere Amere
BorderlineGirl
3163 e380
Reposted fromoll oll viabretella bretella
BorderlineGirl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl